Wczytuję dane...
Przepisy prawne

Przepisy prawne


Ustawa VAT z dnia 11 marca 2004 r. [548,56 kB]

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.


Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. [36,77 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. [76,92 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. [136,37 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. [46,17 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. (Dz. U. 99 z dnia 4 lipca 2002 r., poz. 894)
uwzględnia zmiany wprowadzone przez
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 października 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. (Dz. U. Nr 174 z 18 października 2002, poz. 1428)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. - Wykonanie VAT [143,68 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. [33,50 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

 

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. [44,92 kB]

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach.
Ustawa określa:

  1. zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług,
  2. sposoby informowania o charakterystyce jakościowej oraz o cenach oferowanych towarów i usług.
Karta podatkowa 2010 r. [158,96 kB]

Ustawa z dnia 98-11-20 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930, z późniejszymi zmianami) (fragmenty odnoszące się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08-12-19 w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. 224 z 09-12-30 poz. 1797). Tekst uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2010 r. (M.P. 72 z dnia 13 listopada 2009 r. poz. 912). Stan na 2010-01-05.

 

Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. [114,46 kB]

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo dewizowe (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1178)
stan na 2009-03-01

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. [77,03 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących