Wczytuję dane...

Legalizacja wag

Legalizacja wag

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacji muszą zostać poddane wagi używane w następujących obszarach zastosowań:

  • W ochronie życia, zdrowia oraz środowiska.
  • W ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  • W ochronie praw konsumenta.
  • Podczas poboru podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, przy wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń, kar umownych i odszkodowań oraz dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń.
  • Podczas dokonywania kontroli celnej
  • Podczas wszelkiego obrotu handlowego

Ocena zgodności wag wagi objętych prawną kontrolą metrologiczną: 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) po 20 kwietnia 2016r, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, muszą być oznaczane literą M, umieszczoną w prostokątnej ramce, wraz z dwoma ostatnimi cyframi roku, w którym urządzenie zostało poddane ocenie zgodności.

Przykład:


Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) do 19 kwietnia 2016, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, były oznakowane z czarną literą M na zielonym tle, wpisaną w kwadrat o boku min. 12.5mm.

Przykład:


Wszystkie wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej do dnia 19 kwietnia 2016r. włącznie, posiadają stare oznakowanie.

W obu wersja oznakowania występuje również czterocyfrowy numer jednostki notyfikowanej, która nadzoruje proces produkcji i oceny zgodności. W przypadku wag wyprodukowanych przez CAS Corporation jest to numer 0122 (NMi CERTIN B.V. ).

Sposób oznakowania nie ma wpływu na termin pierwszej legalizacji ponownej danej wagi, a wyznacznikiem tego terminu jest rok, w którym dokonano oceny zgodności.

Pierwszą legalizację ponowną należy wykonać przed upływem 3 lat, licząc od 30 listopada roku poddania wagi ocenie zgodności przez producenta, wskazanego w oznaczeniu. 

Wagi poddane ocenie zgodności w roku 2016 (z oznaczeniem 16), niezależnie od sposobu oznaczenia, powinny być zgłoszone do pierwszej legalizacji ponownej najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Legalizacje ponowne:

Każda kolejna legalizacja ponowna powinna być wykonana najpóźniej po 25 miesiącach, licząc od początku miesiąca dokonania poprzedniej legalizacji.

Informacja:

W wagach poddanych legalizacji ponownej do 31 grudnia 2018 nakładane były naklejki z oznaczeniami miesiąca i roku wykonania tej legalizacji. W przypadku tak ocechowanych urządzeń, kolejna legalizacja ponowna powinna być wykonana najpóźniej po 25 miesiącach, licząc od początku miesiąca w roku podanym w oznaczeniu.

W wagach poddanych legalizacji ponownej po 1 stycznia 2018, nakładane są naklejki z oznaczeniami miesiąca i roku określającymi termin ważności przeprowadzonej legalizacji. W przypadku tak ocechowanych urządzeń, kolejna legalizacja ponowna powinna być wykonana najpóźniej do końca miesiąca w roku określonym w oznaczeniu