Wczytuję dane...

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Pobierz wzór

Rozporządzenie wprowadza obowiązek zapoznania pracownika przed rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży w kasie fiskalnej, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Osoby, które prowadziły już ewidencję w kasie fiskalnej przed 1 maja 2019 r., składają pracodawcy oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do 31 maja 2019 r.

Pracownik lub inna osoba przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Informacja oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby składającej, a jej wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Nie ma obowiązku przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego.